Zagraj w EKO

  • Zagraj w EKO 2 Fundacja Art of Science

About Project:

Zadanie publiczne ma pobudzić zainteresowanie ekologią i uwrażliwić na ochronę natury, zwierząt, na problemy segregacji śmieci. Działania projektu będą w różnorodny sposób angażować mieszkańców Lublina. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze świadomego, ekologicznego współżycia ze środowiskiem. Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji artystycznych - interaktywnych koszy na psie odchody, wielowątkowa gra miejska, wycieczki - pikniki ekologiczne oraz działania podczas XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina.

- podnoszenie wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci, odnawialnych źródeł energii;
- promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina.

Rezultaty projektu

Zakładane rezultaty twarde jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:
- 6 trwałych, interaktywnych instalacji ekologicznych – kosze na psie odchody na terenie Lublina;
- 1 wielowątkowa gra miejska realizowana 6 razy w czasie trwania projektu i mająca trwały opis do wykorzystania w publikacji PDF;
- 7 wycieczek – pikników angażujące minimum 10 osób każda;
- współorganizacja XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie;
- publikacja w formacie PDF zwiększająca świadomość ekologiczną wraz z materiałami fotograficznymi i opisem instalacji, gry miejskiej.

Zakładane rezultaty miękkie jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:
- podniesienie poziomu świadomości i ukształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina;
- podniesienie poziomu wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci;
- zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz działań proekologicznych;
- promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
15.05.2017 - 03.12.2017 6 trwałych, interaktywnych instalacji ekologicznych
03.04.2017 - 03.12.2017 Wielowątkowa gra miejska realizowana 6 razy w czasie trwania projektu
01.05.2017 - 03.12.2017 7 wycieczek – pikników
08.05.2017 - 30.06.2017 Współorganizacja XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie

Grantodawca

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Lublin w ramach zadania publicznego "Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".