Po sąsiedzku. Komunikator sąsiedzki.

About Project:

Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina: dzielnic Czechów Północny, Czechów Połódniowy, Ponikwoda, Wieniawa, Sródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków.

Ważnym elementem jest promowanie zmiany Kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni Lublina oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno technologicznego,które wywiera wpływ na sztukę i kulturę.Projekt obejmuje organizację przedsiewzięć o charakterze wymiany poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M-Miasto,Masa,Maszyna”.

Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji “komunikator sąsiedzki” przy 9 Charakterystycznych miejscach dzielnic Czechów Północny, Czechów Połódniowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków.
Owe instalacje będą wizualnie przyciągały uwagę mieszkańców dzielnic i naprawdę zachęcały do interakcji. Instalacje,będą trwałymi elementami wykonanymi ze stali i odpadów elektronicznych tzw. elektrośmieci tak aby były odporne na zniszczenia.Owe instalacje będą z sobą połączone zdalnie przez własną sieć komunikacyjną co pozwoli na rozmawianie dzięki nim. Jak przez telefon z wybraną dzielnicą.
Przy każdej instalacji przeprowadzimy warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy.Na warsztatach mieszkańcy zbudują własne projekty.Warsztaty będą trwały od 2 do 3 godzin każdy. Powstałe prace będą służyły jako dzieła podczas wystawy. Wystawę planujemy przeprowadzić w Warsztatach Kultury w Lublinie.Tematem przewodnim warsztatów będzie
“Lublin Ferromagnetyczny”-dzielnica jako element składowy miasta.

Cele:

Głównym celem projektu jest “Tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego ,wielostronnego,i zrównoważonego rozwoju rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym”.

Rezultaty:

Twarde:
- 9 trwałych,interaktywnych instalacji artystycznych;
- 9 warsztatów ,angażujących minimum 10 osób każdy;
- 1 wystawa prac mieszkańców lublina;

Miękkie:
-wzrost wiedzy odbiorców na temat historii miasta Lublina;
-wzrost aktywności kulturalnej lublina;
- wzbogacenie oferty kulturalnej lublina o nie sztandarowe działania artystyczne;
-współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020;

Harmonogram:

DATA DZIAŁANIE
27.03.2017 - 15.05.2017 Etap przygotowawczy. Wykonanie 9 instalacji i umieszczenie ich w miejscach docelowych w dzielnicach objętych projektem. Rozmowy z zarządcą miejsc i obiektów na temat umiejscowienia instalacji w dzielnicach.
16.05.2017 - 15.09.2017 Warsztaty dla mieszkańców Lublina.Przeprowadzimy 9 warsztatów po 3 jednostki (45 minut) warsztatowe w 9 dzielnicach(po 1 w dzielnicy).
16.09.2017 - 15.10.2017 Wystawa prac mieszkańców dzielnic w Dzielnicowym Domu Kultury. Czas otwarcia wystawy to minimum 3 tygodnie.
16.10.2017 - 15.11.2017 Zamknięcie i rozliczenie projektu.

Grantodawca: