Festiwal Bajkotworzenia

About Project:

Ideą festiwalu było umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Bronowice miasta Lublin spotkanie się we wspólnej przestrzeni...

...aby w klimacie bajkowego świata rozwijać wyobraźnię, zainteresowania artystyczne, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, uczyć się współpracy i wspólnego, ciekawego spędzania wolnego czasu.

Warsztaty bajko tworzenia, warsztaty książki artystycznej, warsztaty bajkoterapeutyczne, warsztaty rytmiczno-dźwiękowe oraz zabawy teatralno-animacyjne dla dzieci to główne atrakcje festiwalu, a prawdziwą jego ozdobą był bajeczny występ i warsztaty taneczne Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” z towarzyszeniem Zespołu Muzyki Dawnej „La Folia” i Historycznej Żonglerki Flagami.

Cel projektu

Poprzez realizację przedsięwzięcia zrealizowaliśmy założone cele:
- wzrost świadomości mieszkańców Lublina na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego swojego miejsca zamieszkania;
- międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców Lublina/ dzielnicy;
- wzrost wiedzy na temat możliwości różnych form aktywności i działalności obywatelskiej;
- poglądowa lekcja atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, przykład w co się bawić;
- rozwój zainteresowań artystycznych i historycznych wśród mieszkańców Lublina/ dzielnicy;
- wzmocnienie własnego potencjału wewnętrznego i rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i dorosłych biorących udział w warsztatach;
- zapoznanie się z różnorodnymi formami aktywności intelektualnej, manualnej i fizycznej poprzez uczestnictwo i/ lub obserwację;
- bodziec i zachęta do poznawania nowych rzeczy, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania zainteresowań;
- nabycie nowych umiejętności;
- rozwój i kształtowanie już posiadanych umiejętności i zdolności;
- zetknięcie z nowymi tematami i technikami;
- zaktywizowanie, rozwój wyobraźni.

Rezultaty projektu

Założone i osiągnięte rezultaty to:
- rozwój empatii;
- nabycie umiejętności manualnych;
- nabycie i rozwój umiejętności pracy w grupie i aktywnego słuchania;
- zsocjalizowanie z rówieśnikami;
- zintegrowanie się z własnymi emocjami;
- nabycie i rozwój umiejętności nazywania emocji i właściwego ich wyrażania;
- nabycie i rozwinięcie zdolności myślenia abstrakcyjnego;
- zainteresowanie dzieci poznawaniem nowych miejsc aktywności kulturalnej;
- zapoznanie dzieci z nowymi miejscami aktywności kulturalnej;
- rozwój wyobraźni abstrakcyjnej;

Podczas pierwszego dnia festiwalowego, zrealizowaliśmy działania:
- warsztaty bajko tworzenia: kukiełki
- warsztaty bajkotworzenia: ruch i wyobraźnia z materiałów recyklingowych;
- warsztaty tworzenia książki artystycznej
- warsztaty bajko tworzenia artystycznego

Realizacja warsztatów przebiegała głównie w grupach integracyjnych z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka oraz mieszkańcami Dzielnicy Bronowice.

Podczas drugiego dnia festiwalowego, zrealizowaliśmy działania:
- warsztat bajkoterapeutyczny
- warsztaty plastyczno-bajkoterapeutyczne
- wykonywanie/ malowanie masek i twarzy
- „Na leśnej polanie” – teatrzyk + zabawy animacyjne

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
7 października 2016 Pierwszy dzień Festiwalu:
warsztaty bajko tworzenia: kukiełki
warsztaty bajkotworzenia: ruch i wyobraźnia z materiałów recyklingowych;
warsztaty tworzenia książki artystycznej
warsztaty bajko tworzenia artystycznego
pokaz tańca dawnego “Belriguardo”
warsztat tańców dawnych
8 października 2016 Drugi dzień Festiwalu:
warsztat bajkoterapeutyczny
warsztaty plastyczno-bajkoterapeutyczne
wykonywanie/ malowanie masek i twarzy
„Na leśnej polanie” – teatrzyk + zabawy animacyjne
“Bajeczna muzyka” - warsztat rytmiczno-ruchowy

Grantodawca
Projekt współfinansowany przez Gmina Lublin