Alchemia

About Project:

ALCHEMIA był pierwszym naszym przedsięwzięciem tego typu, a jego głównym inicjatorem był Grzegorz Adamczuk.

Przygotowania do projektu było dużym wyzwaniem. Jako że był to nasz pierwszy projekt i nie tylko z programu „Młodzież w działaniu”, ale ogólnie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Mieliśmy wiele kłopotów logistycznych z przygotowaniem projektu wynikających ze złego, jednak, doboru terminu rozpoczęcia projektu (okres świąteczny). Dużym wyzwaniem okazała się akcja promocyjna. Było małe zainteresowanie projektem w okresie przedświątecznym. Jednak z lekkim opóźnieniem udało nam się zebrać grupę gimnazjalistów. Zgłosiła się do nas świetlica środowiskowa przy parafii św. Antoniego. Wychowankowie chętnie brali udział w zajęciach co sprawiło nawet zwiększenie grupy docelowej.
Działaniami projektu była realizacja warsztatów przygotowujących (bhp, ppoż., itp.) młodzież do pracy ze sprzętem laboratoryjnym, warsztat integracyjny oraz realizacja warsztatów uczących wykonywania doświadczeń w celu wykonania pokazów dla publiczności.
Warsztaty przygotowawcze tj. zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy zapoznały młodzież z przepisami i zasadami panującymi w typowym laboratorium chemicznym i fizycznym. Obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami czy zagrożeniach przy porażeniu prądem elektrycznym. Warsztat prowadził specjalista w danej dziedzinie.
Warsztat integracyjny został przeprowadzony przez zatrudnionego trenera. Jego celem było zapoznanie wszystkich uczestników warsztatów między sobą i z grupą inicjatywną. Metody jakie stosował trener to gry i zabawy na zapoznanie, działania oddziałujące na zmysły, pedagogikę cyrku.
Warsztaty z pracy ze sprzętem laboratoryjnym prowadziła grupa inicjatywna. Przez 5 trzygodzinnych spotkań grupa gimnazjalistów wykonywała doświadczenia. Na początku zostali wprowadzeni do zajęć poprzez pogadankę nt. tego czego konkretnie chcą się nauczyć i spróbować wykonać. Następnie, przy naszej pomocy przygotowywali stanowiska pracy i realizowali zadania.
Pokazy dla publiczności gimnazjaliści przygotowali już praktycznie wyłącznie sami. Grupa inicjatywna pomogła wyłącznie przy organizacji sali i produkcji zaproszeń. Na pokazy zostały zaproszone klasy uczestników i ich rodziny, które odbyły się Warsztatach Kultury w Lublinie oraz w świetlicy środowiskowej przy parafii św. Antoniego w Lublinie.

Cel projektu
Celem projektu było wzbudzenie u młodych ludzi, w wieku gimnazjalnym, chęci wybierania ścisłych kierunków studiów, które zmotywuje ich również do nauki tych szkolnych przedmiotów. Główną metodą pracy była nauka przez doświadczenie. Jak mówi przysłowie: ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”. Młodzież sama zaplanowała i przeprowadziła doświadczenia naukowe. Młodzież nabyła sprawność i determinację w dążeniu do celu.

Rezultaty projektu:

-Młodzież otrzymała wsparcie w rozwoju osobistym i szkolnym;
-Wzrost samodzielności poprzez wykonywanie skomplikowanych doświadczeń;
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości wraz z umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi;
-Wzrost zainteresowania ścisłymi dziedzinami nauki oraz innowacyjnymi technikami spędzania wolnego czasu;
-Zmiana myślenia o ścisłych naukach na pozytywne wśród młodzieży;
-Propagowanie pozytywnych wzorców wśród rówieśników przez własne doświadczenie i zachowanie;
-Integrowanie się młodzieży, która do tej pory się nie znała;
-W projekt była włączona młodzież trudna ze specyficznych środowisk (młodzież ze świetlicy św. Antoniego), która pozytywnie przeszła trudny etap identyfikacji z tzw. „kujonami”. Poprzez wspólne działania z młodzieżą posiadającą dużą wiedzę z danych dziedzin udało im się „polubić” przedmioty ścisłe o czym mówi informacja zwrotna uzyskana od kierownika placówki.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
2010.12.01 - 2010.12.31 Organizacja zaplecza technicznego.
2010.12.01 - 2010.12.31 Przygotowanie i rozpoczęcie akcji promocyjnej.
2010.12.01 - 2010.12.31 Pozyskanie partnerów i młodzieży.
2011.01.08 - 2010.01.08 Integracja. Warsztat przygotowawczy.
2011.01.09 - 2010.01.09 Wycieczka do Muzeum Fizyki UMCS oraz do Muzeum Zakładu Historii Farmacji.
2011.01.14 - 2011.02.25 Warsztaty fizykochemiczne
2011.02.25 - 2011.02.28 Otwarte pokazy fizykochemiczne
2011.03.01 - 2011.03.12 Ewaluacja
2011.03.01 - 2011.03.26 Promowanie rezultatów projektu

Grantodawca:  

   Projekt ALCHEMIA jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu “Młodzież w działaniu”.

Posted on:

Mar 3rd, 2017

Client:

Themeforest