Po sąsiedzku. Komunikator sąsiedzki.

03

kwiecień

Po sąsiedzku. Komunikator sąsiedzki.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina: dzielnic Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków oraz

01

kwiecień

Parowozem po Wieniawie

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby poszerzania horyzontów propagowania twórczości w sferach kultury i nauki

05

marzec

Art & Science LAB

Tematem przewodnim projektu jest dialog międzykulturowy dotyczący metod kreatywnego nauczania dzieci i młodzieży przedmiotów ścisłych.

03

marzec

Spotkania z kulturami swiata – Wegry 2016

 

Warsztaty tradycyjnych tańców węgierskich były okazją do zetknięcia się z żywą wciąż na Węgrzech tradycją potańcówek, uczestnicy mogli nauczyć się popularnego czardasza. Pokazy kulinarne przygotowane przez sklep węgierski w Lublinie zaprezentowały regionalne potrawy węgierskie, a oglądający otrzymali wiele cennych wskazówek.W Lublinie działa od lat Towarzystwo Polsko-Węgierskie, które promuje kulturę węgierską oraz podtrzymuje tradycje polsko-węgierskiej przyjaźni. Jednym z miast partnerskich Lublina jest węgierski Debreczyn.

Cele projektu

Poprzez realizację przedsięwzięcia zrealizowaliśmy założony cel „Podtrzymywanie przyjaźni w warunkach towarzysko – kulturowego spotkania” oraz cel „Żywy kontakt z węgierską kulturą i tradycjami oraz zdobycie wiedzy