O PROJEKCIE

 

Warsztaty tradycyjnych tańców węgierskich były okazją do zetknięcia się z żywą wciąż na Węgrzech tradycją potańcówek, uczestnicy mogli nauczyć się popularnego czardasza. Pokazy kulinarne przygotowane przez sklep węgierski w Lublinie zaprezentowały regionalne potrawy węgierskie, a oglądający otrzymali wiele cennych wskazówek.W Lublinie działa od lat Towarzystwo Polsko-Węgierskie, które promuje kulturę węgierską oraz podtrzymuje tradycje polsko-węgierskiej przyjaźni. Jednym z miast partnerskich Lublina jest węgierski Debreczyn.

Cele projektu

Poprzez realizację przedsięwzięcia zrealizowaliśmy założony cel „Podtrzymywanie przyjaźni w warunkach towarzysko – kulturowego spotkania” oraz cel „Żywy kontakt z węgierską kulturą i tradycjami oraz zdobycie wiedzy na temat zaprzyjaźnionego kraju, regionu i miasta partnerskiego Lublin przez mieszkańców Lublina”.

Rezultaty projektu

- uświadomienie partnerstwa i kulturowej wymiany polsko – węgierskiej

- wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Lublina na temat kultury i tradycji Węgier

- podtrzymanie i pogłębienie tradycyjnych więzów przyjaźni polsko – węgierskiej

- integracja i socjalizacja międzypokoleniowa, społeczna i środowiskowa mieszkańców Lublina

- nabycie umiejętności ruchowych i tanecznych

- nabycie i rozwój umiejętności pracy w grupie i aktywnego słuchania

- zapoznanie mieszkańców Lublina z ciekawymi tradycjami kulinarnymi

- zapoznanie mieszkańców Lublina z interesującymi formami aktywności fizycznej i kulturalnej

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
1.08.2016 - 31.08.2016 Czynności przygotowawcze do realizacji zadania publicznego
1.08.2016 - 31.08.2016 Uruchomienie strony internetowej projektu
24.09.2016 Pierwszy Dzień Festiwalu
Prelekcja „Dwa bratanki”Prelekcja Historia przyjaźni Lublina i DebreczynaPrelekcja z video ilustracjami: Węgierska tradycja Domów TańcaDegustacja potrawy węgierskiejWarsztaty taneczne: czardasz

Film fabularny: „Szczypta Ameryki”

25.09.2016 Drugi Dzień Festiwalu
Warsztaty taneczne: czardaszDegustacja potrawy węgierskiejFilm fabularny: „Szczypta Ameryki” oraz węgierskie filmy animowaneKoncert zespołu węgierskiego Betyar Banda
1.10.2016 - 31.10.2016 Ewaluacja i zakończenie projektu

Grantodawca

Projekt współfinansowany ze środków  Urzędu Miasta Lublin Wydział Kultury w ramach programu. Spotkania z Kulturami świata Węgry.

 

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ