O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Lublin oraz turystów krajowych i zagranicznych Lublina (głównie z Izraela). Ważnym elementem projektu jest promowanie zmiany kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni Lublina oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno‐technologicznego, które wywiera wpływ sztukę i kulturę. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze wymianie poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M – Miasto, Masa, Maszyna”. Te trzy elementy składowe stanowią esencję cyberpunku, koncentrującego się najczęściej na relacji człowiek ‐ maszyna. Obrana subkultura cyberpunk’owa pokazuje miasto Lublin jako nowoczesne, zinformatyzowane i rozwijające się kulturowo.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego i zrównoważonego rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Cel główny chcemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:

-promowanie i edukowanie w zakresie nowych możliwości artystycznego wyrazu oraz wykorzystywanie technologii w sztuce i kulturze;
- przybliżenie mieszkańcom Lublina historii oraz zaangażowanie mieszkańców do wyrażania aktywnego wypoczynku;
- stworzenie interaktywnej formy obcowania ze sztuką lubelskiego ruchu turystycznego- głównie międzynarodowego.

Rezultaty projektu

Zakładane rezultaty twarde jakie planujemy osiągnąć podczas realizacja zadania to:
- 2 trwałe, interaktywne instalacje artystyczne upiększające przestrzeń Lublina;
- 1 aplikacja na smartfony wykonana, z wykorzystaniem wolnego oprogramowania, angażująca do zapoznawanie się z dziedzictwem miasta Lublin;
- interaktywny przewodnik w 3 językach polskim,angielskim,hebrajskim;
- interakcję minimum 300 odbiorców z instalacjami -instalacje będą zaliczały interakcje;
- wzbogacenie przestrzeni miasta Lublin o 2 twory kultury i sztuki.

Zakładane rezultaty miękkie jakie planujemy osiągnąć podczas realizacja zadania to:
- wzrost wiedzy odbiorców na temat historii Lublina;
- wzrost aktywności kulturalnej i turystycznej Lublina;
- wzbogacenie oferty kulturalnej Lublina o niesztandarowe działania artystyczne;
- współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020;
- wzrost kompetencji organizacyjnych zespołu Fundacji.

Grantodawca

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700 – lecia miasta w 2017 roku.

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ