O PROJEKCIE

Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina: dzielnic Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków oraz dzielnic Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny i Zemborzyce.
Ważnym elementem jest promowanie zmiany Kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni Lublina oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno-technologicznego, które wywiera wpływ na sztukę i kulturę. Projekt obejmuje organizację przedsięwzięć o charakterze wymiany poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M-Miasto, Masa, Maszyna”.

Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji “Komunikator Sąsiedzki” przy 9 charakterystycznych miejscach dzielnic. Owe instalacje będą wizualnie przyciągały uwagę mieszkańców dzielnic i naprawdę zachęcały do interakcji. Instalacje, będą trwałymi elementami wykonanymi ze stali i odpadów elektronicznych tzw. elektrośmieci tak aby były odporne na zniszczenia. Owe instalacje będą z sobą połączone zdalnie przez własną sieć komunikacyjną co pozwoli na rozmawianie dzięki nim. Jak przez telefon z wybraną dzielnicą. Przy każdej instalacji przeprowadzimy warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. Na warsztatach mieszkańcy zbudują własne projekty. Warsztaty będą trwały od 2 do 3 godzin każdy. Powstałe prace będą służyły jako dzieła podczas wystawy. Wystawę planujemy przeprowadzić w Warsztatach Kultury w Lublinie. Tematem przewodnim warsztatów będzie “Lublin ferromagnetyczny”- dzielnica jako element składowy miasta.

Cele:
Głównym celem projektu jest: “Tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego, i zrównoważonego rozwoju rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym”.

Rezultaty Twarde:
- 9 trwałych,interaktywnych instalacji artystycznych;
- 9 warsztatów ,angażujących minimum 10 osób każdy;
- 1 wystawa prac mieszkańców lublina.

Rezultaty Miękkie:
- wzrost wiedzy odbiorców na temat historii miasta Lublina;
- wzrost aktywności kulturalnej lublina;
- wzbogacenie oferty kulturalnej lublina o nie sztandarowe działania artystyczne;
- współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020.

Harmonogram:

DATA DZIAŁANIE
27.03.2017-15.05.2017 Etap przygotowawczy. Wykonanie 9 instalacji i umieszczenie ich w miejscach docelowych w dzielnicach objętych projektem. Rozmowy z zarządcą miejsc i obiektów na temat umiejscowienia instalacji w dzielnicach.
16.05.2017-15.09.2017 Warsztaty dla mieszkańców Lublina.Przeprowadzimy 9 warsztatów po 3 jednostki (45 minut) warsztatowe w 9 dzielnicach(po 1 w dzielnicy).
16.09.2017-15.10.2017 Wystawa prac mieszkańców dzielnic w Dzielnicowym Domu Kultury. Czas otwarcia wystawy to minimum 3 tygodnie.
16.10.2017-15.11.2017 Zamknięcie i rozliczenie projektu.

Grantodawca:

Warsztaty Kultury w Lublinie

Godzina każdego spotkania to 17:00

08.06 - Wieniawa, Plac Zabaw w Wąwozie
19.06 - Czechów Południowy, Plac Zabaw przy SP nr 34
26.06 - Czechów Północny, Plac Zabaw przy Ogrodzie Osiedlowym

18.07 - Stare Miasto, Plac Zabaw na Błoniach
19.07 - Rury, Plac Zabaw Pod Rakietą
26.07 - Śródmieście, Plac Zabaw przy Centrum Kultury

03.08 - Ponikwoda, Plac Zabaw przy ul. PCK 5
10.08 - Za Cukrownią, Plac Zabaw w Parku Ludowym. UWAGA! Godzina spotkania zmieniona na 18:00.
14.08 - Wrotków, Plac Zabaw przy ul. Nałkowskich

Dzielnicowy Dom Kultury Węglin

Godzina każdego spotkania to 14:00

10.05 - Konstantynów, Plac Zabaw przy ul. R. Żulińskiego 15
17.05 - Sławinek, Plac Zabaw przy ul. Żołnierska 10
24.05 - Szerokie, Teren przy Kościół Trójcy Świętej

07.06 - Zemborzyce, Siłownia Zewnętrzna Zalew Zemborzycki
18.06 - Czuby Północne, Plac Zabaw przy SP nr 38 | Wąwóz
25.06 - Węglin Południowy, Plac Zabaw przy ELMAG Sklep

Godzina każdego spotkania to 17:00

04.08 - Czuby Południowe, Plac Zabaw w Wąwozie | Scena Plenerowa
09.08 - Węglin Północny, Plac przy DDK Węglin - ODWOŁANE  z przyczyn niezależnych
16.08 - Sławin, Plac Zabaw przy Klubokawiarnia Fika

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ