Po sąsiedzku. Komunikator sąsiedzki.

O PROJEKCIE

Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina: dzielnic Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków oraz dzielnic Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny i Zemborzyce.
Ważnym elementem jest promowanie zmiany Kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni Lublina oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno-technologicznego, które wywiera wpływ na sztukę i kulturę. Projekt obejmuje organizację przedsięwzięć o charakterze wymiany poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M-Miasto, Masa, Maszyna”.

Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji “Komunikator Sąsiedzki” przy 9 charakterystycznych miejscach dzielnic. Owe instalacje będą wizualnie przyciągały uwagę mieszkańców dzielnic i naprawdę zachęcały do interakcji. Instalacje, będą trwałymi elementami wykonanymi ze stali i odpadów elektronicznych tzw. elektrośmieci tak aby były odporne na zniszczenia. Owe instalacje będą z sobą połączone zdalnie przez własną sieć komunikacyjną co pozwoli na rozmawianie dzięki nim. Jak przez telefon z wybraną dzielnicą. Przy każdej instalacji przeprowadzimy warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. Na warsztatach mieszkańcy zbudują własne projekty. Warsztaty będą trwały od 2 do 3 godzin każdy. Powstałe prace będą służyły jako dzieła podczas wystawy. Wystawę planujemy przeprowadzić w Warsztatach Kultury w Lublinie. Tematem przewodnim warsztatów będzie “Lublin ferromagnetyczny”- dzielnica jako element składowy miasta.

Cele:
Głównym celem projektu jest: “Tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego, i zrównoważonego rozwoju rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym”.

Rezultaty Twarde:
- 9 trwałych,interaktywnych instalacji artystycznych;
- 9 warsztatów ,angażujących minimum 10 osób każdy;
- 1 wystawa prac mieszkańców lublina.

Rezultaty Miękkie:
- wzrost wiedzy odbiorców na temat historii miasta Lublina;
- wzrost aktywności kulturalnej lublina;
- wzbogacenie oferty kulturalnej lublina o nie sztandarowe działania artystyczne;
- współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020.

Harmonogram:

DATA DZIAŁANIE
27.03.2017-15.05.2017 Etap przygotowawczy. Wykonanie 9 instalacji i umieszczenie ich w miejscach docelowych w dzielnicach objętych projektem. Rozmowy z zarządcą miejsc i obiektów na temat umiejscowienia instalacji w dzielnicach.
16.05.2017-15.09.2017 Warsztaty dla mieszkańców Lublina.Przeprowadzimy 9 warsztatów po 3 jednostki (45 minut) warsztatowe w 9 dzielnicach(po 1 w dzielnicy).
16.09.2017-15.10.2017 Wystawa prac mieszkańców dzielnic w Dzielnicowym Domu Kultury. Czas otwarcia wystawy to minimum 3 tygodnie.
16.10.2017-15.11.2017 Zamknięcie i rozliczenie projektu.

Grantodawca:

Warsztaty Kultury w Lublinie

Godzina każdego spotkania to 17:00

08.06 - Wieniawa, Plac Zabaw w Wąwozie
19.06 - Czechów Południowy, Plac Zabaw przy SP nr 34
26.06 - Czechów Północny, Plac Zabaw przy Ogrodzie Osiedlowym

18.07 - Stare Miasto, Plac Zabaw na Błoniach
19.07 - Rury, Plac Zabaw Pod Rakietą
26.07 - Śródmieście, Plac Zabaw przy Centrum Kultury

03.08 - Ponikwoda, Plac Zabaw przy ul. PCK 5
10.08 - Za Cukrownią, Plac Zabaw w Parku Ludowym. UWAGA! Godzina spotkania zmieniona na 18:00.
14.08 - Wrotków, Plac Zabaw przy ul. Nałkowskich

Dzielnicowy Dom Kultury Węglin

Godzina każdego spotkania to 14:00

10.05 - Konstantynów, Plac Zabaw przy ul. R. Żulińskiego 15
17.05 - Sławinek, Plac Zabaw przy ul. Żołnierska 10
24.05 - Szerokie, Teren przy Kościół Trójcy Świętej

07.06 - Zemborzyce, Siłownia Zewnętrzna Zalew Zemborzycki
18.06 - Czuby Północne, Plac Zabaw przy SP nr 38 | Wąwóz
25.06 - Węglin Południowy, Plac Zabaw przy ELMAG Sklep

Godzina każdego spotkania to 17:00

04.08 - Czuby Południowe, Plac Zabaw w Wąwozie | Scena Plenerowa
09.08 - Węglin Północny, Plac przy DDK Węglin - ODWOŁANE  z przyczyn niezależnych
16.08 - Sławin, Plac Zabaw przy Klubokawiarnia Fika