O PROJEKCIE

Ideą festiwalu było umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Bronowice miasta Lublin spotkanie się we wspólnej przestrzeni...

...aby w klimacie bajkowego świata rozwijać wyobraźnię, zainteresowania artystyczne, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, uczyć się współpracy i wspólnego, ciekawego spędzania wolnego czasu.

Warsztaty bajko tworzenia, warsztaty książki artystycznej, warsztaty bajkoterapeutyczne, warsztaty rytmiczno-dźwiękowe oraz zabawy teatralno-animacyjne dla dzieci to główne atrakcje festiwalu, a prawdziwą jego ozdobą był bajeczny występ i warsztaty taneczne Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” z towarzyszeniem Zespołu Muzyki Dawnej „La Folia” i Historycznej Żonglerki Flagami.

Cel projektu

Poprzez realizację przedsięwzięcia zrealizowaliśmy założone cele:
- wzrost świadomości mieszkańców Lublina na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego swojego miejsca zamieszkania;
- międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców Lublina/ dzielnicy;
- wzrost wiedzy na temat możliwości różnych form aktywności i działalności obywatelskiej;
- poglądowa lekcja atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, przykład w co się bawić;
- rozwój zainteresowań artystycznych i historycznych wśród mieszkańców Lublina/ dzielnicy;
- wzmocnienie własnego potencjału wewnętrznego i rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i dorosłych biorących udział w warsztatach;
- zapoznanie się z różnorodnymi formami aktywności intelektualnej, manualnej i fizycznej poprzez uczestnictwo i/ lub obserwację;
- bodziec i zachęta do poznawania nowych rzeczy, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania zainteresowań;
- nabycie nowych umiejętności;
- rozwój i kształtowanie już posiadanych umiejętności i zdolności;
- zetknięcie z nowymi tematami i technikami;
- zaktywizowanie, rozwój wyobraźni.

Rezultaty projektu

Założone i osiągnięte rezultaty to:
- rozwój empatii;
- nabycie umiejętności manualnych;
- nabycie i rozwój umiejętności pracy w grupie i aktywnego słuchania;
- zsocjalizowanie z rówieśnikami;
- zintegrowanie się z własnymi emocjami;
- nabycie i rozwój umiejętności nazywania emocji i właściwego ich wyrażania;
- nabycie i rozwinięcie zdolności myślenia abstrakcyjnego;
- zainteresowanie dzieci poznawaniem nowych miejsc aktywności kulturalnej;
- zapoznanie dzieci z nowymi miejscami aktywności kulturalnej;
- rozwój wyobraźni abstrakcyjnej;

Podczas pierwszego dnia festiwalowego, zrealizowaliśmy działania:
- warsztaty bajko tworzenia: kukiełki
- warsztaty bajkotworzenia: ruch i wyobraźnia z materiałów recyklingowych;
- warsztaty tworzenia książki artystycznej
- warsztaty bajko tworzenia artystycznego

Realizacja warsztatów przebiegała głównie w grupach integracyjnych z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka oraz mieszkańcami Dzielnicy Bronowice.

Podczas drugiego dnia festiwalowego, zrealizowaliśmy działania:
- warsztat bajkoterapeutyczny
- warsztaty plastyczno-bajkoterapeutyczne
- wykonywanie/ malowanie masek i twarzy
- „Na leśnej polanie” – teatrzyk + zabawy animacyjne

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
7 października 2016 Pierwszy dzień Festiwalu:
warsztaty bajko tworzenia: kukiełki
warsztaty bajkotworzenia: ruch i wyobraźnia z materiałów recyklingowych;
warsztaty tworzenia książki artystycznej
warsztaty bajko tworzenia artystycznego
pokaz tańca dawnego “Belriguardo”
warsztat tańców dawnych
8 października 2016 Drugi dzień Festiwalu:
warsztat bajkoterapeutyczny
warsztaty plastyczno-bajkoterapeutyczne
wykonywanie/ malowanie masek i twarzy
„Na leśnej polanie” – teatrzyk + zabawy animacyjne
“Bajeczna muzyka” - warsztat rytmiczno-ruchowy

Grantodawca
Projekt współfinansowany przez Gmina Lublin

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ