O PROJEKCIE

Tematem przewodnim projektu jest dialog międzykulturowy dotyczący metod kreatywnego nauczania dzieci i młodzieży przedmiotów ścisłych.

Opis projektu:

Pierwszym etapem wymiany będzie zapoznanie się i integracja poprzez uczestnictwo w grze miejskiej na temat historii Lublina. W ramach projektu realizowane będą także szkolenia i warsztaty z zakresu myślenia wizualnego, pracy mózgu, efektywnego zapamiętywania, motywacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce. Wymiana zakłada również możliwość podzielenia się własną pasją w formie warsztatowej przez każdego z uczestników. Przewidziane są wycieczki do placówek naukowo-technologicznych ( m.in. Centrum Nauk Kopernika, Park Naukowo - Technologiczny, Państwowa Akademia Nauk) oraz zajęcia w pracowniach laboratoryjnych. Etapem finalnym projektu jest publikacja wypracowanych metod kreatywnego nauczania w formie instruktażowych materiałów video.

   

Cel projektu:

Celem projektu jest poszerzenie grona partnerów oraz udoskonaleniem metod współpracy międzynarodowej oraz wymiana wiedzy odnośnie pracy z dziećmi  i młodzieżą w zakresie nauk przyrodniczych, pogłębienie naszej znajomości kultury krajów europejskich.

 

Rezultaty miękkie:

- wzrost umiejętności językowych, związanych z pracą w grupie i organizacją przedsięwzięć;
- zwiększenie świadomości dotycząca globalnych wyzwań edukacyjnych;
- zwiększenie zaangażowania w rozwiązywanie problemów edukacyjnych;

Rezultaty twarde:

- wzrost umiejętności realizacji działań edukacyjnych;
wzrost umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego;
- wzrost umiejętności obsługi programów komputerowych i tablicy interaktywnej w realizacji projektów         edukacyjnych;
- wzrost umiejętności prezentacji audiowizualnej.

Grantodawca:

Projekt jest sponsorowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.

 

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA:

05/03/17

Client:

Program Erasmus+ (UE)

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ