O PROJEKCIE

ALCHEMIA był pierwszym naszym przedsięwzięciem tego typu, a jego głównym inicjatorem był Grzegorz Adamczuk.

Przygotowania do projektu było dużym wyzwaniem. Jako że był to nasz pierwszy projekt i nie tylko z programu „Młodzież w działaniu”, ale ogólnie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Mieliśmy wiele kłopotów logistycznych z przygotowaniem projektu wynikających ze złego, jednak, doboru terminu rozpoczęcia projektu (okres świąteczny). Dużym wyzwaniem okazała się akcja promocyjna. Było małe zainteresowanie projektem w okresie przedświątecznym. Jednak z lekkim opóźnieniem udało nam się zebrać grupę gimnazjalistów. Zgłosiła się do nas świetlica środowiskowa przy parafii św. Antoniego. Wychowankowie chętnie brali udział w zajęciach co sprawiło nawet zwiększenie grupy docelowej.
Działaniami projektu była realizacja warsztatów przygotowujących (bhp, ppoż., itp.) młodzież do pracy ze sprzętem laboratoryjnym, warsztat integracyjny oraz realizacja warsztatów uczących wykonywania doświadczeń w celu wykonania pokazów dla publiczności.
Warsztaty przygotowawcze tj. zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy zapoznały młodzież z przepisami i zasadami panującymi w typowym laboratorium chemicznym i fizycznym. Obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami czy zagrożeniach przy porażeniu prądem elektrycznym. Warsztat prowadził specjalista w danej dziedzinie.
Warsztat integracyjny został przeprowadzony przez zatrudnionego trenera. Jego celem było zapoznanie wszystkich uczestników warsztatów między sobą i z grupą inicjatywną. Metody jakie stosował trener to gry i zabawy na zapoznanie, działania oddziałujące na zmysły, pedagogikę cyrku.
Warsztaty z pracy ze sprzętem laboratoryjnym prowadziła grupa inicjatywna. Przez 5 trzygodzinnych spotkań grupa gimnazjalistów wykonywała doświadczenia. Na początku zostali wprowadzeni do zajęć poprzez pogadankę nt. tego czego konkretnie chcą się nauczyć i spróbować wykonać. Następnie, przy naszej pomocy przygotowywali stanowiska pracy i realizowali zadania.
Pokazy dla publiczności gimnazjaliści przygotowali już praktycznie wyłącznie sami. Grupa inicjatywna pomogła wyłącznie przy organizacji sali i produkcji zaproszeń. Na pokazy zostały zaproszone klasy uczestników i ich rodziny, które odbyły się Warsztatach Kultury w Lublinie oraz w świetlicy środowiskowej przy parafii św. Antoniego w Lublinie.

Cel projektu
Celem projektu było wzbudzenie u młodych ludzi, w wieku gimnazjalnym, chęci wybierania ścisłych kierunków studiów, które zmotywuje ich również do nauki tych szkolnych przedmiotów. Główną metodą pracy była nauka przez doświadczenie. Jak mówi przysłowie: ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”. Młodzież sama zaplanowała i przeprowadziła doświadczenia naukowe. Młodzież nabyła sprawność i determinację w dążeniu do celu.

Rezultaty projektu:

-Młodzież otrzymała wsparcie w rozwoju osobistym i szkolnym;
-Wzrost samodzielności poprzez wykonywanie skomplikowanych doświadczeń;
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości wraz z umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi;
-Wzrost zainteresowania ścisłymi dziedzinami nauki oraz innowacyjnymi technikami spędzania wolnego czasu;
-Zmiana myślenia o ścisłych naukach na pozytywne wśród młodzieży;
-Propagowanie pozytywnych wzorców wśród rówieśników przez własne doświadczenie i zachowanie;
-Integrowanie się młodzieży, która do tej pory się nie znała;
-W projekt była włączona młodzież trudna ze specyficznych środowisk (młodzież ze świetlicy św. Antoniego), która pozytywnie przeszła trudny etap identyfikacji z tzw. „kujonami”. Poprzez wspólne działania z młodzieżą posiadającą dużą wiedzę z danych dziedzin udało im się „polubić” przedmioty ścisłe o czym mówi informacja zwrotna uzyskana od kierownika placówki.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
2010.12.01 - 2010.12.31 Organizacja zaplecza technicznego.
2010.12.01 - 2010.12.31 Przygotowanie i rozpoczęcie akcji promocyjnej.
2010.12.01 - 2010.12.31 Pozyskanie partnerów i młodzieży.
2011.01.08 - 2010.01.08 Integracja. Warsztat przygotowawczy.
2011.01.09 - 2010.01.09 Wycieczka do Muzeum Fizyki UMCS oraz do Muzeum Zakładu Historii Farmacji.
2011.01.14 - 2011.02.25 Warsztaty fizykochemiczne
2011.02.25 - 2011.02.28 Otwarte pokazy fizykochemiczne
2011.03.01 - 2011.03.12 Ewaluacja
2011.03.01 - 2011.03.26 Promowanie rezultatów projektu

Grantodawca:  

   Projekt ALCHEMIA jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu “Młodzież w działaniu”.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:

03/03/17

Client:

Themeforest

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ