Zagraj w EKO

  • Zagraj w EKO 2 Fundacja Art of Science

Zadanie publiczne ma pobudzić zainteresowanie ekologią i uwrażliwić na ochronę natury, zwierząt, na problemy segregacji śmieci. Działania projektu będą w różnorodny sposób angażować mieszkańców Lublina. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze świadomego, ekologicznego współżycia ze środowiskiem. Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji artystycznych - interaktywnych koszy na psie odchody, wielowątkowa gra miejska, wycieczki - pikniki ekologiczne oraz działania podczas XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina.

- podnoszenie wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci, odnawialnych źródeł energii;
- promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina.

Rezultaty projektu

Zakładane rezultaty twarde jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:
- 6 trwałych, interaktywnych instalacji ekologicznych – kosze na psie odchody na terenie Lublina;
- 1 wielowątkowa gra miejska realizowana 6 razy w czasie trwania projektu i mająca trwały opis do wykorzystania w publikacji PDF;
- 7 wycieczek – pikników angażujące minimum 10 osób każda;
- współorganizacja XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie;
- publikacja w formacie PDF zwiększająca świadomość ekologiczną wraz z materiałami fotograficznymi i opisem instalacji, gry miejskiej.

Zakładane rezultaty miękkie jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:
- podniesienie poziomu świadomości i ukształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina;
- podniesienie poziomu wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci;
- zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz działań proekologicznych;
- promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
15.05.2017 - 03.12.2017 6 trwałych, interaktywnych instalacji ekologicznych
03.04.2017 - 03.12.2017 Wielowątkowa gra miejska realizowana 6 razy w czasie trwania projektu
01.05.2017 - 03.12.2017 7 wycieczek – pikników
08.05.2017 - 30.06.2017 Współorganizacja XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie

Grantodawca

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Lublin w ramach zadania publicznego "Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Dalsze korzystanie z witryny, jest zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZAMKNIJ