KUCHARZ szkolenie EFS z egzaminem OKE – zdobądź tytuł zawodowy!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Kucharz (kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów) – łącznie 650 godzin:

Moduł W1 – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 18 godzin (zajęcia teoretyczne, sala szkoleniowa)

Moduł W2 – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – 18 godzin (zajęcia teoretyczne, sala szkoleniowa)

Moduł W3 – Język obcy zawodowy – 18 godzin (zajęcia teoretyczne, sala szkoleniowa)

Moduł W4 – Kompetencje personalne i społeczne – 12 godzin (zajęcia teoretyczne, sala szkoleniowa)

Moduł P1 – Towaroznawstwo żywności – 43 godziny (zajęcia teoretyczne, sala szkoleniowa)

Moduł P2 – Podstawy żywienia i zasady higieny – 43 godziny (zajęcia